1David

meneer David, flex (wiskunde) en wetenschappen