Veel gestelde vragen

Praktisch

Onze school heeft haar thuis gevonden in een gloednieuw gebouw in de Minckelersstraat, vlakbij de Vaartkom.

Het gebouw is speciaal voor ons ontworpen en sluit dan ook perfect aan bij onze manier van werken: er zijn grote en multifunctionele ruimtes.

Naast onze school ligt een ruime speelplaats. Daar kan je rustig zitten en een babbeltje doen of je helemaal uitleven.

Er is een sportveld en een theater langs de Dijle dat ook als buitenklas gebruikt wordt.

De speelplaats is toegankelijk voor buurtbewoners. Het ontwerp en de aanleg van de speelplaats zijn een gemeenschappelijk project van Stad Leuven, de Vlaamse Milieumaatschappij, Dijledal en Stroom.

Onze school ligt op 10 à 15  minuten stappen van het station. De meeste leerlingen die met de trein of de bus komen, wandelen van het station naar de school. Je kan ook de ringbus nemen en afstappen aan OPEK.

De school ligt aan de rand van het stadscentrum en is vlot bereikbaar langs de Vaartkom. De meeste leerlingen wandelen of fietsen niet door de Minckelersstraat, maar gebruiken het brugje over de Dijle dat de Vaartkom en de Tweewaterswijk rechtstreeks met onze school verbindt.

De lessen op Stroom beginnen om 9u.

Je kan al op school terecht vanaf 8u. Vanaf 8u30 kan je terecht in het flexlokaal om al te werken aan opdrachten of voor een gesprekje met de leerkrachten.

De lessen eindigen om 16u05. Daarna kan je nog in de Haven terecht tot 17u.

Op woensdag eindigen de lessen om 12u35.

Neen, dat is logistiek niet haalbaar.

We hebben geen eigen sporthal en maken gebruik van de infrastructuur van Stad Leuven.

De meeste indoor LO-lessen vinden plaats in de Sportschuur in Wilsele. Met de fiets is die sporthal makkelijk bereikbaar vanuit de school. Leerlingen die geen fiets hebben, kunnen een fiets van de school lenen.

Voor de zwemlessen trekken we naar Sportoase op de Philipssite.

Sinds kort beschikken we over een eigen sportveld op onze nieuwe speelplaats. Als het weer het toelaat, wordt er daar af en toe LO gegeven.

Op onze nieuwe speelplaats is er een afgesloten fietsenstalling.

Schoolleven

We zijn een school met een open blik en willen onze leerlingen nieuwsgierig maken naar de wereld. Tijdens de projectweken verkennen we Leuven en trekken we naar o.a. Brussel, Antwerpen en Louvain-La-Neuve. Waar we precies heen gaan, hangt af van de invulling van de projectweek.

De laatste projectweek sluiten we af met een meerdaagse.

Tijdens een projectweek schrappen we het gewone lessenrooster en maken we de tijd om te werken rond een centraal thema.

We gaan op uitstap, ontvangen gastsprekers en gaan ook actief aan de slag.

Dankzij deze projectweken kan je kennis maken met de verschillende interessegebieden en studierichtingen in de tweede graad. Zo kan je een doordachte keuze maken aan het einde van het tweede jaar.

Zie ook https://youtu.be/DxVPYL6FY-c 

Tijdens de flex-uren werken de leerlingen zelfstandig aan de vakken Frans, Nederlands en wiskunde. Leerlingen kunnen er ook voor kiezen om tijdens de flex Latijn te volgen.

In het eerste jaar zijn er 10 flex-uren, in het tweede jaar 8.

Aan het begin van de week krijgen de leerlingen een overzicht van de opdrachten voor die week. Daarna plannen de leerlingen zelf hun opdrachten in over de verschillende flexblokken.

Daarbij werken we in sporen: na verkennende oefeningen bepalen leerlingen welke moeilijkheidsgraad ze willen proberen en of ze daar meer of minder ondersteuning bij willen.

In het begin van het eerste jaar helpen we je om de planning stap voor stap te maken.

Tijdens elk flexblok zit je met 3 klassen samen. Er zijn steeds 4 of 5 leerkrachten aanwezig om je te ondersteunen, waaronder een zorgleerkracht.

Zie ook https://youtu.be/No_m03bK_S4

LAB is een projectvak waarin de leerstof aardrijkskunde, natuurwetenschappen en techniek aan bod komt.

Je gaat vooral zelfstandig aan de slag als onderzoeker, ontwerper en maker.

Zie ook https://youtu.be/2WQSFMryx-0

Artistieke vorming is een projectvak waarin de leerstof beeld (plastische opvoeding) en muziek aan bod komt.

Je werkt themaperiodes waarin je zelf creatief aan de slag gaat.

Schoolorganisatie

Op dit moment zitten er 240 leerlingen op Stroom. Zij zijn verdeeld over 12 klassen: 6 klassen in elk jaar.

Op dit moment zitten er in het eerste jaar zo’n 22 leerlingen in een klas, dat is meteen ook het maximum.

Voor flex en LAB worden klassen gegroepeerd in groepen van 60 à 65 leerlingen. Als de leerlingen in zo’n grote groep werken, zijn er 4 leerkrachten beschikbaar.

Voor artistieke vorming krijgen ze per twee klassen les.

Het middagaanbod hangt af van de vraag van de leerlingen en de inspiratie van de leerkrachten.

Sowieso kan er gesport worden op het sportveld. Er is ook een groep leerlingen die onder begeleiding van een leerkracht gaat skaten in de Stelplaats. Daarnaast zijn er heel diverse activiteiten als een schaakclub, meditatie, Lego Studio, gezelschapsspelen, …

Voorstellen van leerlingen zijn altijd welkom.

Evaluatie

We organiseren geen traditionele examenperiodes.

Voor sommige vakken worden een paar keer per jaar wel grote hoeveelheden leerstof getoetst op grote toetsen, verspreid over het schooljaar.

Op Stroom evalueren we doelgericht en willen we het groeiproces van onze leerlingen in kaart brengen.

Op evaluaties (toetsen, opdrachten, …) geven we geen punten, maar geven we aan de hand van symbolen aan hoe ver een leerling staat in de doelstellingen die aan bod komen.

Onze rapporten bevatten een uitgebreide woordcommentaar per vak. Online kan je een overzicht vinden van de doelstellingen per vak en aan de hand van symbolen zien hoe ver een leerling staat.

Aan elk rapport zijn reflectiegesprekken met de leerling gekoppeld. Daarna gaat de klascoach in gesprek met de ouders en de leerling.

Studie-aanbod

We volgen de leerplannen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en behandelen dan ook dezelfde leerstof als andere scholen. Zo ben je na twee jaar Stroom helemaal voorbereid om aan te sluiten in een andere school.

In het tweede jaar kan je kiezen uit volgende basisopties:

- Klassieke Talen (Latijn of Grieks-Latijn)

- Moderne Talen - Wetenschappen

Digitaal

Sinds september 2020 komt elke leerling met een eigen laptop naar school. Op die manier kunnen we nog beter op maat van de leerling werken. Zelfstandig aan de slag gaan tijdens de flex-uren of LAB wordt beter ondersteund. Er kan creatief aan de slag gegaan worden tijdens artistieke vorming en andere vakken.

Dankzij het Digisprong-project van de Vlaamse overheid kunnen we elke leerling een toestel in bruikleen geven. We vragen een gebruiksvergoeding van 50 EUR per schooljaar. Is het moeilijk om deze kost te dragen? Geef ons dan zeker een seintje.

Via deze link vind je meer informatie over het toestel waarvoor we gekozen hebben. Elke leerling krijgt een toestel bij het afhalen van de boekenpakketen eind augustus. Je krijgt dit toestel het hele schooljaar ter beschikking, ook tijdens de vakanties. Aan het eind van het schooljaar lever je het toestel weer in.

We vragen dat elke leerling het toestel van de school gebruikt, een eigen laptop meebrengen is in principe niet toegestaan.

Aarzel niet om ons te contacteren als je nog vragen hebt.

Wij werken met Smartschool. Op dit platform vind je o.a. digitaal lesmateriaal, een agenda en een puntenboek.

Je mag je mobiele telefoon meebrengen naar school en gebruiken op de speelplaats totdat de schooldag begint.

Daarna mag je je gsm af en toe gebruiken in de klas voor bepaalde opdrachten.

Tijdens de speeltijden is geen GSM toegelaten op de speelplaats.

Inschrijvingen

Net als in alle andere Leuvense secundaire scholen, kan je inschrijven via het centrale aanmeldingssysteem aanmelden.school

Meer informatie vind je op https://www.aanmelden.school/

Volgend schooljaar is er in ons eerste jaar plaats voor 132 leerlingen.

 

Andere vragen

We zorgen ervoor dat elke leerling van Stroom de studierichting van zijn keuze kan volgen binnen onze scholengemeenschap KSLeuven. Vorig jaar zijn onze eerste leerlingen uitgestroomd. We hebben die belofte toen ook kunnen waarmaken. Elke leerling die gekozen heeft voor een studierichting binnen KSLeuven, heeft ook een plaats gekregen.

We geven onze leerlingen ook de mogelijkheid om hun school van voorkeur op te geven en proberen daar uiteraard ook rekening mee te houden. In de overgrote meerderheid van de gevallen is dat ook gelukt. 84% van onze leerlingen kon naar de school van eerste keuze. Alle andere leerlingen zitten in hun school van tweede of derde keuze.

De verdeling over de scholen en de voorbereiding van de inschrijving wordt door ons geregeld. Op die manier zijn onze leerlingen al voor het einde van het schooljaar zeker van hun plaats in het derde jaar.

We maken deel uit van de vzw LKSD, samen met Paridaens, HDC en het Sint-Pieterscollege.

Ook zijn we deel van de scholengemeenschap KSLeuven.

We zijn ook deel van LIEN, een Vlaams netwerk voor eerstegraadsscholen.