Stroom (tot nu toe bekend als Project 18) is een nieuwe en vernieuwende eerstegraadsschool in hartje Leuven, die focust op een brede oriëntering. Een school waar doorstroming van het lager naar het secundair onderwijs, en van de eerste graad naar de bovenbouw vlot kan. Een school ook die mee beweegt met de stad en de wereld om zich heen. En vooral een school die onder stroom staat: waar leerlingen energie en prikkels krijgen om hun eigen weg te zoeken en te vinden.

Stroom geeft leerlingen de kans om een positieve keuze te maken: vanuit het zelf ontdekken en ervaren wat de verschillende domeinen inhouden. Stroom zorgt ervoor dat leerlingen op het einde van de eerste graad kunnen en willen leren, weten wat ze willen en daar ook bewust voor kiezen bij de overstap naar de tweede graad.

Motiveren

We geven leerlingen zin om te leren en te groeien. ‘Moeten leren’ wordt ‘willen leren’, en de idee ‘Ik kan dat niet’ wordt vervangen door ‘Ik kan dat nóg niet’. Leerkrachten zijn coaches en experten, die zowel aanmoedigen als de nodige kennis aanreiken. Leerlingen denken zelf ook na over hun traject en toetsen dit af met hun begeleider.

Breed oriënteren

Aan het einde van de eerste graad staan leerlingen voor een belangrijke keuze, niet alleen inhoudelijk (STEM, economie & organisatie, kunst & creatie,…?) maar ook qua aanpak (denken of eerder doen?).

We laten hen daarom uiteenlopende thema’s verkennen. Maar ook verschillende manieren van leren, van theorie naar praktijk en omgekeerd. Het differentiëren staat daarbij voorop: we werken in groepen over de klassen heen en combineren basisleerstof met dieper gaande oefeningen.

We bouwen ook tijd in om samen met leerlingen over hun keuze na te denken en met de ouders terug te koppelen.

Concreet

Een lessenrooster start in Stroom vanuit de klassieke indeling van vakken, maar ziet er toch net iets anders uit. Leerlingen krijgen dezelfde leerstof, maar anders gebundeld. Door het inbouwen van flex-uren, vakkenclusters en projectweken, kunnen thema’s en manieren van werken vlot worden gecombineerd. Tijdens de flex-uren werken leerlingen aan Frans, Nederlands of wiskunde. Ze kunnen ook kiezen om een aantal van die uren te besteden aan Latijn of een keuzeproject.

Waarom kiezen voor stroom?

Wij geloven in ons project, dat mag duidelijk zijn. Maar wat maakt ons anders-dan-anders?

  • We zijn klein, en dat maakt ons ook groot: groot in het door en door kennen en persoonlijk kunnen coachen van onze leerlingen.
  • We zijn er voor iedereen. Dat is geen mooie theorie op papier, maar net waar het om draait bij Stroom. Vanuit welke buurt of achtergrond, hoe snel of traag, hoe uitbundig of bedachtzaam: we bouwen het lessenrooster zo op dat iedereen vooruit kan op zijn manier en op zijn tempo.
  • We zijn een school in de stad. Op zich niets nieuws of unieks, maar wij gaan echt wel op stap in de stad. En niet zomaar even afstappen bij, maar samen werken en leren, op de werkvloer van bedrijven, in de ateliers van kunstenaars en designers, of in het labo bij wetenschappers.
  • We breken door de grenzen heen. We laten het klassieke lessenrooster niet helemaal los, maar we clusteren de vakken, werken met flex-uren, bouwen projectweken over leerstof heen, en laten de leerlingen ontdekken wat ze kunnen en willen. In de breedte en in de diepte.