Evaluatie en reflectie

Met Stroom willen we je laten groeien zodat je klaar bent om op een positieve manier de overstap naar de tweede graad te maken. We bekijken samen met jou wat je moet en wil bereiken. We werken doelgericht zodat je goed weet waar je naartoe werkt.
Als we samen doelen vooropzetten, dan willen we die ook halen. We staan dan ook regelmatig even stil, om te zien hoever je al in je traject staat: wat je kent en kan, hoe je in de groep en je omgeving staat, hoe je gegroeid bent en waar je misschien nog niet helemaal op koers zit.
Dat aftoetsen doen we op verschillende manieren. We kijken hoe je dagelijks functioneert en we laten je oefeningen of kleine toetsen maken. Vaste examenperiodes zijn er niet, maar we zorgen tussenin wel voor grote toetsen, zodat je ook leert omgaan met grotere gehelen van leerstof.
We doen dit het hele jaar door, zodat we kort op de bal kunnen spelen, met bijvoorbeeld een extra uitdaging of wat meer inoefening.
Vier keer per jaar zorgen we voor een Stroom-rapport, waarin we in beeld brengen waar je staat in het bereiken van de doelen. Aan dat rapport koppelen we een reflectiedag, waarop je samen met je leerkrachten en medeleerlingen terugblikt op de voorbije periode en plannen maakt voor het vervolg. Tijdens een oudercontact ga jij met je klascoach en je ouders in gesprek.