Met Stroom willen we leerlingen laten groeien zodat ze klaar zijn om op een positieve manier de overstap naar de tweede graad te maken. We bieden daarbij een basispakket, met accenten op maat van elke leerling. Samen met de leerlingen bekijken we wat ze moeten en willen bereiken, en lijnen we doelen voor elke leerling af.
Als we samen doelen vooropzetten, dan willen we die ook halen. We staan dan ook regelmatig even stil, om te zien hoever leerlingen al in hun traject staan: wat ze kennen en kunnen, hoe ze in de groep en hun omgeving staan, hoe ze gegroeid zijn en waar ze misschien nog niet helemaal op koers zitten. Dat aftoetsen doen we op verschillende manieren. We kijken hoe leerlingen dagdagelijks functioneren en we laten hen oefeningen of kleine toetsen maken. Vaste examenperiodes zijn er niet, maar we zorgen tussenin wel voor grote toetsen, zodat leerlingen ook leren omgaan met grotere gehelen van leerstof. Leerlingen geven daarnaast feedback aan elkaar en maken voor zichzelf een stand van zaken op.
We doen dit het hele jaar door, zodat we kort op de bal kunnen spelen, met bijvoorbeeld een extra uitdaging of wat meer oefeningen. We zorgen wel regelmatig voor een Stroom-rapport, dat we samen met de leerlingen en de ouders doorlopen. In het rapport vind je een uitgeschreven verslag en brengen we in beeld waar de leerling staat in het bereiken van zijn/haar doelen. Het vertrekpunt is daarbij altijd wat de leerling al kan en kent, en waar hij/zij naartoe wil.