Leerlingen kunnen samen met leerkrachten en ouders een traject uitstippelen en eigen accenten leggen, maar we werken natuurlijk wel binnen één groot kader. Een typisch Stroom-schema zou er zo kunnen uitzien:

We beginnen de week telkens met een startmoment: we kijken terug op de voorbije week en we plannen samen de flexuren in voor de komende week. Zo leren leerlingen hun eigen schema opmaken en weet iedereen goed wat er verwacht wordt.

Daarna gaan we aan de slag. Dit kan in traditioneel klasverband zijn, over klassen heen, via flexuren of met de hele groep tijdens de projectweken.

Het basispakket bestaat uit volgende vakken:

  • Wiskunde, Frans, Nederlands: twee uur per week reiken we leerstof aan in de klas en oefenen we die samen. Tijdens de flexuren kunnen de leerlingen elk apart maar onder begeleiding van de leerkrachten de leerstof herhalen en toepassen, of nieuwe leerstof verkennen.
  • Artistieke vorming: hierin bundelen we drie vakken (muzikale en plastische opvoeding, expressie) en werken we over klassen heen, drie uur per week. Schilderen, beeldhouwen, tekenen, muziek of drama: leerlingen ontdekken letterlijk spelenderwijs hun creatieve talenten.
  • Wetenschap & Techniek: ook hier bundelen we vakken: aardrijkskunde, natuurweten-schappen en techniek en werken we over drie klassen heen, zowel per vak als per cluster. Van het kleinste insect tot de hoogste bergtoppen, en van natuur naar techniek en omgekeerd: het komt allemaal aan bod.
  • Geschiedenis: een keer per week trekken we in klasverband lessen uit het verleden en passen die toe op vandaag.
  • Mens & samenleving: Van waarderen hoe anders groepen en culturen kunnen zijn, over weten wat geld nu echt betekent, tot het om kunnen gaan met het hele online gebeuren van vandaag en morgen.
  • Lichamelijke opvoeding: leerlingen krijgen tijdens de pauzes elke dag even de kans om zich letterlijk ‘uit te leven’, maar twee uur per week staat ook tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding alles in het teken van gezondheid en beweging.
  • Godsdienst: bij Stroom is iedereen welkom, van welke geloofsovertuiging ook. Vanuit de katholieke traditie van onze scholengemeenschap gaan we graag in dialoog met elkaar en denken we samen na over het ‘leven’ en de samenleving van vandaag.

Tijdens de flexuren verdiepen de leerlingen zich verder in de basisvakken wiskunde, Frans en Nederlands.

Wie gebeten is door de oude Romeinse cultuur, kan tijdens de flexuren ook Latijn volgen: drie uur per week samen met andere enthousiastelingen en een uur per week om zelf opdrachten uit te werken.

En wie daarna nog wat ruimte heeft binnen de flexuren, kan die gebruiken om te proeven van een keuzeproject: programmeren, communiceren in een vreemde taal of zelfs filosoferen.

Projectweken

Vier keer per jaar zetten we alles op alles. Het lessenrooster, de vakken en de klassen worden door elkaar gehaald, we trekken naar buiten en werken gedurende één week intensief rond een centraal thema. Niet alleen voor het plezier, maar vooral ook om leerlingen de kans te geven om de verschillende domeinen die ze tijdens het jaar al verkenden, intensief in de praktijk uit te testen. Zo kunnen ze nog beter zien en vooral ervaren wat hen ligt of niet ligt.
We zoeken daarbij telkens inspiratie in de praktijk. Het op touw zetten bijvoorbeeld van een sportmanifestatie in de stad, een eigen ‘Ronde van Leuven’ zeg maar:


Op het eind van de rit staan we stil bij wat goed was of beter kon, bij welke zaken de leerlingen nu het liefste deden, en waar ze graag meer over willen weten of leren.