De deuren van Stroom gaan open om 8u. Vanaf 8u30 nemen we de tijd om ‘in te lopen’: tijdens de ochtendflex kan je leerstof herhalen, vragen stellen aan leerkrachten, een toets herhalen of praten met je vrienden. 

Om 9u worden alle leerlingen op school verwacht en starten de lessen. 

Onze leerdag eindigt om 16u05. Wie wil, kan nog even ‘uitlopen’ tot 17u, daarna gaan de deuren dicht om ’s anderendaags weer wijd open te gaan. 

Hieronder zie je een voorbeeldlessenrooster van het eerste jaar. 

In het eerste jaar beginnen we de week telkens met een startmoment, waarin je samen met je klascoach werkt rond “leven en leren in Stroom”. We maken regelmatig tijd voor een kringmoment om de klassfeer te versterken.
Daarna gaan we aan de slag. Dit kan in traditioneel klasverband zijn, over klassen heen, via flexuren of met de hele groep tijdens de projectweken.

Eerste jaar

Het basispakket bestaat uit volgende vakken:

Wiskunde, Frans, Nederlands: twee uur per week reiken je leerkrachten leerstof aan in de klas en oefen je die samen. Tijdens de flex werk je op je eigen tempo. Je kiest zelf wanneer je welk vak inplant en er is ruimte voor remediëring en/of verdieping.

Artistieke vorming: hierin bundelen we twee vakken (beeld en muziek) en werken we over klassen heen. Twee uur per week ga je gedurende een aantal weken creatief aan de slag rond een bepaald thema.

LAB: aardrijkskunde, natuurwetenschappen en techniek worden samengebracht en we werken ook hier over klassen heen. Tijdens de LAB-uren ga je actief aan de slag: op een wetenschappelijke manier leren onderzoeken, ontwerpen, maken, creaties testen en eventueel bijsturen. We maken ook regelmatig gebruik van het High-Tech-lab in MaakLeerPlek.

Geschiedenis: een keer per week trekken we in klasverband lessen uit het verleden en passen die toe op vandaag.

Mens & samenleving: Van waarderen hoe anders groepen en culturen kunnen zijn, over weten wat geld nu echt betekent, tot het om kunnen gaan met het hele online gebeuren van vandaag en morgen.

Lichamelijke opvoeding: je krijgt tijdens de pauzes elke dag even de kans om je letterlijk ‘uit te leven’, maar twee uur per week staat ook tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding alles in het teken van gezondheid en beweging. Hiervoor fietsen we samen naar een sportzaal in de buurt.

Godsdienst: bij Stroom is iedereen welkom, van welke geloofsovertuiging ook. Vanuit de katholieke traditie van onze scholengemeenschap gaan we graag in dialoog met elkaar en denken we samen na over het ‘leven’ en de samenleving van vandaag.

Als je gebeten bent door de oude Romeinse cultuur, kan je tijdens de flexuren ook Latijn volgen: drie uur per week krijg je les Latijn samen met andere enthousiastelingen. Daarnaast krijg je ook opdrachten tijdens de flex.

Tweede jaar

In het tweede jaar ziet je lessentabel er vertrouwd maar toch een beetje anders uit. Je hebt dan 8 flexuren in plaats van 10 en je maakt kennis met een nieuw vak: Engels.

Bovendien kan je in het tweede jaar kiezen tussen verschillende basisopties: Klassieke Talen (Latijn eventueel gecombineerd met Grieks) of Moderne talen-Wetenschappen.