Typisch Stroom

Stroom is zoveel: jong, open, eigenzinnig, creatief, nieuwsgierig, gedreven, positief, vol vertrouwen en kleurend binnen, buiten en tussen de lijntjes. Om maar een paar karaktertrekjes op te sommen. Maar als we het moeten beperken tot die kenmerken die er voor ons echt toe doen, dan toch zeker deze:

Stroom start bij jou

#ikdoehetzelf
In Stroom draait het om jou. Je neemt als leerling zelf je leerproces in handen. Een groot deel van de lestijd bestaat uit flex-uren of vakken met een projectaanpak. Tijdens de flex plan je zelf je opdrachten in en bepaal je hoeveel tijd en ondersteuning je nodig hebt voor welke opdracht.
Dankzij dit flexibel systeem is er ruimte om te verbreden of verdiepen zodat je je eigen weg kan banen.
Die weg hoeft niet altijd recht naar je doel te lopen. Omwegen en fouten zijn kansen om te leren en vooruit te gaan.

Stroom is er voor jou

#ikhoorerbij
Stroom maken we samen. We zijn een kleine school waar iedereen iedereen kent. We willen een school zijn waar je je thuis voelt en waar er respect is voor elkaar en de omgeving.
Samen zorgen we er ook voor dat je vooruit kan in je leerproces. We geloven in jou en geven je de tijd, de ruimte en de ondersteuning die je nodig hebt. We dagen je uit om elke keer weer vooruit te gaan.

Samen breken we door grenzen heen

#ikkanhet
In Stroom vinden we het spannend om op een andere manier school te maken. We komen los van het traditionele lessenrooster en ontwikkelen ons eigen evaluatiesysteem.
Ook jou dagen we uit om je eigen weg te zoeken, vanuit het rotsvaste geloof dat elke leerling kan groeien. We moedigen je aan om vol te houden bij een tegenslag en inspanning te zien als iets wat bij leren hoort.

We zijn klein, en dat maakt ons groot

#zorgenvoorelkaar
We kiezen er bewust voor om een eerstegraadsschool te zijn. Zo zorgen we voor een zachte overgang tussen de lagere school en het secundair onderwijs.
Je krijgt bij ons de kans om op zoek te gaan naar wat jou interesseert en waar je goed in bent.
Ons team staat dicht bij jou en neemt elke kans om je beter te leren kennen. Zo kunnen we je helpen in je zoektocht.

We zijn een open school

#opengeestenopenblik
Stroom is een school met een open geest. Als leerling, medewerker of partner mag je zijn wie je bent.
Met open blik gaan we vol nieuwsgierigheid op ontdekking in Leuven en de wereld rondom ons.
We nodigen onze buren, onderzoekers, ondernemers, makers en creatievelingen uit om mee school te maken.

We maken samen de toekomst

#futureproof
In Stroom krijg je twee jaar de tijd om uit te zoeken waar jouw interesse en motivatie ligt om zo een doordachte keuze te maken voor de tweede graad.
Tijdens je jaren op Stroom krijg je van ons tools mee om ook daarna steviger in het leven te staan: je leert plannen, samenwerken en reflecteren.
Ook als school blijven we leren en zijn we steeds op zoek naar manieren om het nog beter te doen.